2 Bedplassen.nu Alles over Bedplassen op 1 site - Deebeetje-kamp

Deebeetje-kamp

 

Even voorstellen:
Wij zijn de Stichting Jeugd en Jongerenvakanties Don Bosco, beter bekend als de DeeBeetje-kampen.
Binnen onze kampweken en de manier waarop wij werken en omgaan met kinderen staat het welbevinden van ieder kind centraal. Wij proberen een veilige omgeving voor het kind te creëren waardoor het zich prettig en gewaardeerd voelt op kamp.

Met name voor kinderen die met medische problemen op kamp komen is het erg belangrijk dat er op een verantwoorde manier omgegaan wordt met hun probleem. Of dit nu medicijngebruik of bedplassen is.

Hoe gaan wij op kamp om met bedplassers?

Voordat ik hier op in ga wil ik eerst even de structuur van ons kamp uitleggen.
Wij werken met een leidingteam van ongeveer 10 man/vrouw. Zij worden aangestuurd door een hoofdleidingteam, bestaande uit een hoofdleider/ hoofdleidster en een assistent.
Bijzondere gegevens worden, voordat een kampweek begint, door de persoon die gaat over de inschrijvingen van de kinderen medegedeeld aan het hoofdleidingteam. U moet dan denken aan medische gegevens, gegevens met betrekking tot allergie maar ook relevante gegevens vanuit de thuissituatie.
Ouders / verzorgers van kinderen kunnen deze informatie invullen op het inschrijfformulier of via de telefoon bespreken met de persoon die over de aanname van de kinderen gaat.
Het gebeurt ook vaak dat ouders / verzorgers, tijdens het brengen van hun kind, de hoofdleiding van de desbetreffende week aanspreken.

Wanneer de gegevens bekend zijn voordat de kinderen komen, wordt de relevante informatie op zaterdag, wanneer de kampweek voor de leiding start, met het leidingteam besproken.

Omgaan met bedplassers

Op kamp zijn hoesbeschermers aanwezig die om de matrassen gaan en er zijn extra slaapzakken voor het geval er een ongelukje gebeurd.
Wanneer de gegevens over het bedplassen al bekend zijn, kan een kind wanneer het zich aanmeld opgevangen worden door iemand van de leiding. Het is gebruikelijk dat kinderen en ouders door de leiding naar de slaapzalen wordt gebracht en dat ze samen hun bed op kunnen maken. Een kind krijgt dan een matrasbeschermer of kiest een bed uit waar al een matrasbeschermer op ligt.

Wanneer een kind luiers meebrengt, worden deze in het hoofdleidinghok gelegd.
Iedere avond, tijdens het douchen en omkleden, is er tijd voor de EHBO. Er zijn diverse kinderen die dan medicijnen innemen. In de praktijk is het zo dat een bedplasser, in het hoofdleidinghok zijn luier aan kan doen. De pyama gaat er overheen en het kind kan rustig naar de slaapzaal gaan. ’s Morgens gebeurt dit ook weer op dezelfde manier. De luier mag in het hoofdleidinghok omgewisseld worden voor ondergoed. Het hoofdleidinghok is alleen toegankelijk voor de hoofdleiding. Kinderen en leiding komen er in principe niet.
Onze ervaring is dat het bedplassen op deze manier voor andere kinderen volkomen anoniem blijft.

 

Wanneer ouders dit aangeven laten we een kind op een vaste tijd plassen.
De leiding slaapt bij de kinderen en dit is dus geen probleem. Meestal wordt er een vast persoon aangewezen om deze taak op zich te nemen. Dat is voor het kind wel zo prettig. Het weet dan ook bij wie het terecht kan.
Mocht er toch een ongelukje gebeuren, dan wordt het bed zo discreet mogelijk verschoont. Gebeurt het ’s nachts dan mag het kind iemand van de leiding wakker maken.
Komt het kind er ’s morgens achter, dan wordt het bed verschoont op het moment dat de kinderen van de slaapzaal zijn.

Onze ervaring is dat er ook kinderen zijn die overdag niet helemaal droog kunnen blijven.
De leiding houdt dit goed in de gaten en gaat hier op een discrete manier mee om.
Mocht het zo zijn dat een kind te weinig schone kleren heeft, dan gaat de kleding in de wasmachine en krijgt het kind schone spullen.

Andere kinderen worden niet op de hoogte gebracht van het bedplassen.
We proberen hier, samen met het kind, op een goede en discrete manier mee om te gaan.
De kinderen die bij ons op kamp komen zijn vaak onbekenden voor elkaar en dat is ook onze grote kracht. Ze mogen komen om wie ze zijn.
En ze vertellen zelf wel aan vriendjes / vriendinnetjes wat ze kwijt willen.

Op onze site kunt u meer lezen over wie wij zijn.

www.jeugdkampendonbosco.nl