CZ

U heeft ons de vraag gesteld wat CZ vergoedt in het geval van bedplassen.

Hiertoe is bij CZ in de aanvullende verzekeringen voorzien in een vergoeding voor een plaswekker.
Reeds in de Aanvullende Verzekering Basis (in 2006 € 5,75 per maand) heeft men recht op vergoeding:
Artikel 2.9 zegt hierover:

2.9. Plaswekker
Kijk op het Vergoedingen Overzicht onder uw aanvullende verzekeringen
of u recht heeft op vergoeding en hoe hoog die is.
2.9.1. Kopen van een plaswekker
Wij vergoeden de kosten van de plaswekker en de bijbehorende bandage.
Voorwaarde voor deze vergoeding is:
a. u koopt de plaswekker bij een zorgverlener met wie wij daarover afspraken hebben
gemaakt.
2.9.2. Huren van een plaswekker
Wij vergoeden de kosten van huur van de plaswekker en de bijbehorende bandage.
Voorwaarde voor deze vergoeding is:
a. u huurt de plaswekker bij een zorgverlener met wie wij daarover afspraken hebben
gemaakt.

Concreet betekent dit:
Bij 2.9.1 (kopen): eenmalige verstrekking; 100% vergoeding; omvat de plaswekker, kabels en 2 standaard broekjes        

Bij 2.9.2 (huren): 100% vergoeding; maximale huurperiode van 4 maanden per verzekerde voor de gehele duur van de
aanvullende verzekering; omvat de plaswekker, kabels en 2 standaard broekjes

Verdere voorwaarden voor de vergoeding:
Medische Indicatie:     Enuresis nocturna (nachtelijk bedplassen)                      
Machtiging vereist:     Nee, met aanvraag van een arts mag rechtstreeks gedeclareerd worden.
Wie mag leveren:        Bij 2.9.1a en 2.9.2a staat: zorgverlener met wie wij daarover afspraken hebben gemaakt.
                        De thuiszorgwinkels en apotheken leveren o.a. plaswekkers.
                        Ook de firma Elther in Tilburg en de firma Urifoon in Hierden.
                        Daarnaast kunnen er nog meerdere leveranciers zijn die plaswekkers kunnen leveren.
                        Een leverancier mag een plaswekker leveren voor verzekerden van CZ als die leverancier als zodanig een erkende leverancier is.         

Hoe declareren:                 Verz. betaalt (de huur van) de wekker en dient de declaratie met daarbij de aanvraag van de arts in bij afd. Declaraties.              

Tevens zijn in de Aanvullende Verzekeringen mogelijkheden opgenomen voor vergoeding van een eventuele cursus, van kortdurende psychologische zorg en van antroposofische en homeopathische geneesmiddelen. De (hoogte van de) vergoeding van voornoemde verstrekkingen is aan voorwaarden gebonden (b.v. voorschrfit van arts) en afhankelijk van het gekozen AV-pakket. Oevrigens vallen reguliere medicijnen binnen de Hoofdverzekering.

Hierbij de link naar een pagina op onze website waarin nadere informatie staat over de Aanvullende Verzekeringen (voowaarden en vergoedingen):

http://www.cz.nl/documenten/AlgVwd_Aanvullend2006.pdf

http://www.cz.nl/documenten/VergOverzicht_Aanvullend2006.pdf