DiaVitaal

Wat door DiaVitaal wordt vergoed bij bedplassen.

Vanuit de aanvullende verzekering van DiaVitaal kan een vergoeding plaatsvinden voor de huurkosten van een plaswekker bij nachtelijk bedplassen gedurende maximaal 90 aaneengesloten dagen. Dit geldt voor verzekerden van 7 tot 18 jaar.

DiaVitaal vergoedt maximaal:

- DiaVitaal Aanvullend -
- DiaVitaal Extra Aanvullend -
- DiaVitaal Uitgebreid 100%
- DiaVitaal Extra Uitgebreid 100%
- DiaVitaal Compleet 100%

 

www.anderzorg.nl