De Friesland Zorgverzekeraar

Zij kennen een vergoeding voor een plaswekker. Deze vergoeding wordt gegeven vanuit de Aanvullende Extra en Optimaal. De voorwaarden zijn als volgt:

"Per verzekerde een vergoeding van de aanschaf- of huurprijs alsmede de noodzakelijke toebehoren. Deze vergoeding is eenmalig en geldt voor de gehele verzekeringsduur. Bij tijdelijke onderbreking van de verzekering, maximaal 12 maanden, wordt de verzekeringsduur geacht niet te zijn onderbroken. Vergoeding geschiedt op basis van een voorschrift van de huisarts. Voorafgaande toestemming is vereist; aan deze toestemming kunnen nadere voorwaarden worden verbonden".

Verder kennen we geen vergoeding voor incontinentiematerialen als de indicatie bedplassen is.

Hebt u nog vragen, u kunt ons altijd mailen.
Met vriendelijke groet,
Klantenservice

De Friesland Zorgverzekeraar