Makkelijk verhelpen

 Tweehonderdduizend kinderen ouder dan zes jaar hebben last van enuresis nocturna. Dat wil zeggen dat ze regelmatig in bed plassen. Lange tijd werd gedacht dat bedplassers dieper slapen dan anderen. Uit onderzoek blijkt dat dit niet het geval is: bedplassers slapen even grondig als anderen maar worden gemiddeld later wakker, zodat signalen van de blaas te laat komen.

                                                       


printstuur artikel door
De stelling 'zo'n bedplasser zal wel psychische problemen hebben', blijkt slecht houdbaar. Een minderheid van de bedplassers heeft psychische problemen. Vaak zijn deze problemen juist het gevolg van bedplassen en niet de oorzaak. Wel kunnen kinderen soms voor spannende gebeurtenissen, zoals sinterklaas, tijdelijk bedplassen. Slechts twee procent van de bedplassers heeft een lichamelijk probleem, zoals urineweginfecties. Eigenlijk is er nog heel weinig bekend over de oorzaken van bedplassen. Wel vermoeden onderzoekers dat deze kwaal ook wordt overgedragen van ouder op kind.
Een mogelijke behandeling tegen bedplassen is de plaswekker: een apparaatje verbonden aan een speciale onderbroek, dat hard geluid maakt zodra het vocht registreert. Ouders kunnen ook in de loop van de nacht hun kind wakker maken en laten plassen. Het kind moet wel helemaal wakker worden om te registreren wat er gebeurt, anders zal het bedplassen eerder toenemen. Om te controleren of het kind echt wakker is, moet het een wachtwoord zeggen dat is afgesproken voor het inslapen.

In sommige gevallen krijgen bedplassers medicijnen: bijvoorbeeld als ze op schoolkamp gaan. Een uitgebreide behandeling is de 'droog-bed-training': de ouder blijft de hele nacht in de buurt en zodra de plaswekker afgaat, gaat het kind naar het toilet. De ouders moeten wel veertien nachten hun slaap missen, maar omdat kinderen snel het goede gedrag aanleren kan het hen later veel last besparen. En ook voor de toekomst van hun kind kan het veel betekenen: het zal dan als volwassene niet meer bedplassen. Bij alle behandelingen geldt: complimenteer kinderen uitgebreid als er iets goed gaat.

Bron: Trouw