Kalender

Kalenderen

Wat is het:

Dagelijks registreren van een droge nacht op een schema (kalender).
Leeftijd:
Vier tot acht jaar. Bij oudere kinderen duurt het langer.
Tijd per dag:
Vijf minuten.
Voorwaarden:
Doorzettingsvermogen.
Nodig:
Papier, eventueel stickers en fantasie.
Snelheid:
Vier weken tot een half jaar.
Succes:
6o %.

Wanneer ouders met een bedplassend kind naar een arts of een psycholoog gaan, willen die vaak nauwkeurig weten hoe het met het bedplassen staat. Vooraf aan een behandeling vragen ze de ouders om twee weken lang op een schema bij te houden wanneer het kind droog is.
Tot ieders verrassing blijkt vaak, dat het noteren van wat een kind al goed doet (namelijk droog zijn) zorgt dat het kind vaker droog is.
Uitsluitend door 'droog zijn' te registreren kunnen kinderen droog worden. Een verdere behandeling blijkt dan overbodig.
Van hulpmiddel, vooraf aan een behandeling, is kalenderen zo een zelfstandige 'behandelingsvorm' geworden. Zonder bezwaar kan deze vorm door de ouders zelf toegepast worden.

                                               
BESCHRIJVING
Kalenderen is het nauwkeurig bijhouden hoe vaak een kind 's nachts droog is. Uitsluitend als het kind de voorafgaande nacht droog is geweest, wordt dat feit op een vel papier geregistreerd.
Het is belangrijk om juist de droge nachten te registreren, omdat men meestal bezig is geweest met 'nat zijn'. Daardoor is er ongemerkt meer nadruk komen liggen op het bedplassen, terwijl 's nachts droog zijn ook wel voorkomt of voor kan komen.
Bij kalenderen draait men de zaken om: men let alleen op het vóórkomen van een droge nacht. Dit geeft men aan op een vrolijke kalender met een leuke tekening of een sticker.
Hiermee doorgaan, tot het kind 14 dagen achter elkaar droog is.
Het is af te raden om direct bij het invoeren van de kalender de luier af te laten. Gaan registreren of een kind droog is, is iets anders dan een kind suggereren dat het dan ook droog moet zijn (door weglaten van de luier). Er zullen in het begin ongetwijfeld ongelukjes voorkomen, en een nat bed is vervelend voor moeder en kind.
Voordeel van kalenderen is, dat het per dag weinig tijd kost en voor ouder en kind leuk is.
Nadeel is, dat het resultaat aanvankelijk kan uitblijven. Daardoor vergt het wel wat doorzettingsvermogen. Maar op den duur is er - bij goede en consequente uitvoering - grote kans op succes.


TOEPASSING
Vooraf aan het kalenderen volstaat een gesprek met het kind op een gunstig tijdstip. Daarna maken ouder en kind een leuke kalender, die goed zichtbaar wordt opgehangen.

                            
Het gesprek kan ongeveer zo gaan:
'Els ik wil even met je praten over het bedplassen. Je bent nu al zo groot dat je 's nachts kunt proberen om je luier droog te houden. Ik wil je daar bij helpen. Wil je dat?
We gaan samen een leuke kalender maken. En als het je gelukt is om 's nachts droog te blijven in bed, mag jij een sticker op de kalender plakken. Op die manier kunnen we tellen hoe vaak het je lukt om droog te slapen.
We nemen er alle tijd voor, we maken samen een leuke kalender en jij mag de stickers uitzoeken.'
Door te zeggen dat de ouder wil helpen, geeft deze precies zijn eigen plaats aan. Het kind zal het zelf moeten doen en men kan alleen behulpzaam zijn.
De kalender moet op een goed zichtbare plek worden gehangen. Zo kan het kind hem elke dag zien en dat stimuleert om 's nacht weer zijn best te doen. Tegen de muur van de slaapkamer, op het prikbord of op de wc zijn uitstekende plaatsen.
Het is een aardige introductie om samen met het kind een vrolijke kalender te maken en het kind de stickers te laten kiezen of zonnetjes om te kleuren.
Hierna vindt men een voorbeeld van een dergelijke kalender, maar met wat fantasie kan met er ook zelf één ontwerpen.
Als het kind 's morgens een sticker verdiend heeft, mag deze hem opplakken. De ouder kan dit laten vergezellen met een compliment. Ook andere huisgenoten of familie mogen best een compliment geven als het gelukt is.

In het begin van de training dient men tolerant te zijn in het geven van de stickers: als het kind uit bed is gekomen en op de wc heeft geplast, terwijl de luier een beetje nat is telt dit als 'droog' en is de sticker verdiend! Het gaat erom de vooruitgang te laten zien!