Vragen

Is het verstandig om mijn kind na 4 uur 's middags geen drinken meer te geven?
Nee, dat is niet verstandig. Probeer de inhoud van de blaas niet te ontzien door middelen als "geen drinken na 4 uur 's middag te geven", " 's middags de warme maaltijd gebruiken in plaats van 's avonds", "zaagsel te eten te geven (echt gebeurd)", etc. Het is beter om het kind gedurende de dag juist voldoende te drinken te geven (6 of 7 glazen water). Op die manier leert de blaas juist om grotere hoeveelheden urine te bevatten.

                                                               

 Is bedplassen erfelijk
Het is opvallend dat 75% van de kinderen die in bed plassen een familielid heeft die ook in bed geplast heeft. Daarom wordt wel gezegd dat bedplassen erfelijk is. Dit is niet aannemelijk omdat erfelijk betekent dat een eigenschap bij de voortplanting via de genen op volgende geslachten overgaat. Nu is er wel zo'n gen (op het chromosoom 13Q) gevonden dat vermoedelijk een rol speelt bij het bedplassen maar de relatie met bedplassen is nog niet overtuigend.
Bedplassen is wel "familiair". Dat betekent dat bedplassen in een groep van bloedverwanten voorkomt zonder dat het duidelijk erfelijk is. Wij denken dat de oorzaak eerder ligt aan "een zelfde soort opvoeding" die in families voorkomt.

 
Wat is een plaswekker?
Een plaswekker is een hulpmiddel die kinderen helpt om van het in bed plassen af te komen. Het bestaat uit een kastje, snoertje en een broekje. In het kastje zitten batterijen en een bel. In het broekje zitten ingepakte fijne draadjes. Als er plas op het broekje komt gaat er via het snoertje een signaal naar het kastje en de bel gaat dan rinkelen.


Een van de plaswekkers ziet er als volgt uit:

 

 


 Behandelingen waarbij gebruik gemaakt wordt van een plaswekker zijn het meest succesvol.


 Op welke leeftijd zijn de meeste kinderen 's nachts droog
Onderzoekers gebruiken de gegevens van veel kinderen om te achterhalen op welke leeftijd nog kinderen 's nachts in bedplassen. Deze gegevens worden in onderstaande tabel getoond. 0 jaar  Ongeveer 0% Droog
2 jaar Ongeveer 20% Droog
4 jaar Ongeveer 85% Droog
6 jaar Ongeveer 95% Droog
10 jaar Ongeveer 98% Droog
16 jaar Ongeveer 98% Droog
 We kunnen zeggen dat tussen 1 1/2 jaar en 4 1/2 jaar de meeste kinderen 's nachts droog worden. 


Wanneer kan ik het best met een nachtelijk zindelijkheidstraining beginnen ?
Hoewel de meeste kinderen vanaf 4 1/2 jaar 's nachts droog zijn willen de meeste artsen pas een behandeling voorschrijven na de leeftijd van 6 jaar. Een aantal artsen pas na de leeftijd van 8 jaar. De leeftijd vanaf 6 jaar komt het meest voor en dat lijkt een verstandige keuze. Vanaf 6 jaar zijn kinderen goed in staat bepaalde opdrachten te vervullen die nodig zijn om 's nachts droog te leren slapen. 
Medicijnen


Q Ik ben 18 jaar en gebruik (snuif) al jaren Minrin (DDAVP). Kan dat kwaad.
A Minrin, ook wel desmopressine genoemd, is een geneesmiddel dat is afgeleid van het lichaamseigen hormoon 'vasopressine'. Het wordt voornamelijk gebruikt bij de behandeling van bedplassen, maar ook wel bij een zeldzame aandoening waarbij het lichaam geen of nauwelijks vasopressine kan produceren. Deze aandoening wordt 'diabetes insipidus' genoemd.
Minrin beinnvloedt de werking van de nieren zodanig dat de urineconcentratie toeneemt waardoor de urineproduktie afneemt. De behandeling met Minrin is voor gemiddeld 34% van de kinderen succesvol (Houts, 1994). Direct na het stoppen met het medicijn is de terugval tussen de 46% en 100%. Minrin is goed te gebruiken als het bedplassen direct moet stoppen (logeren, op kamp gaan, e.d.)
Het is gebruikelijk om Minrin niet te lang voor te schrijven. Meestal 3 tot 6 maanden omdat na het stoppen met Minrin het bedplassen meestal direct weer begint. Zover wij weten zijn er geen nadelige effecten bekend, ook niet bij langdurig gebruik. Wij raden je aan om het langdurig gebruik van Minrin met de uroloog of kinderarts te bespreken.
Een omschrijving van Minrin staat in de medicijngids van Ziekenhuis.nl (zoek Minrin)
Q De uroloog heeft ons Ditropan voorgeschreven. Wat is dat voor medicijn en wat is uw mening?
A Ditropan (oxybutynin chloride) is een anticholinergisch medicijn dat gebruikt wordt bij incontinentie problemen. Ditropan blokkeert bepaalde zenuw impulsen waardoor de blaas minder spiercontracties heeft.
Dit middel wordt vooral gebruikt wanneer het bedplassen samengaat met veel plassen overdag of incontinentie problemen. Het is meestal niet werkzaan voor kinderen die alleen in bed plassen. Er zijn onderzoeken bekend waar 22% van de kinderen droog werden terwijl van deze groep na 3 maanden weer 73% was terug gevallen.
Afgaande op de werking van het medicijn denkt men kennelijk dat spieren rond de blaas te snel samentrekken en dat daardoor het nachtelijke bedplassen ontstaat. Voor zover wij weten is deze veronderstelling in ieder geval theoretisch moeilijk te staven. Er zijn o.i. betere verklaringen dan deze.
Het lijkt ons het beste om een zogenaamde "second opinion" te vragen en vervolgens een beslissing te nemen.
Q Onze huisarts schrijft Tofranil voor. Wat is dat voor medicijn?
A Tofranil en Imipramine zijn beide zogenaamde tricyclische antidepressiva die men in eerste instantie alleen gebruikt bij de behandeling van  depressieve volwassenen. Men heeft gevonden dat bijvoorbeeld imipramine beter werkt dan een neppil bij de behandeling van bedplassen. Zo'n 50% van de kinderen wordt na ongeveer 2 weken 's nachts droog en binnen een jaar vallen 70% tot 90% van de kinderen weer terug in het patroon van bedplassen. Hoe het komt dat het middel werkt weet men nog niet. Men denkt dat kinderen lichter slapen door dit middel en zodoende eerder in de gaten hebben dat ze moeten plassen. Daardoor wordt misschien de blaascapaciteit licht verhoogd. Als kinderen een overdosis van dit medicijn innemen is het heel gevaarlijk. Toxiciteit, giftigheid, wordt dat genoemd. Door de hoge toxiciteit, de geringe werking en het hoge percentage kinderen dat terugvalt wordt dit middel niet meer aanbevolen.


Q Ik ben 32 jaar. Kan ik ook nog van het in bed plassen afkomen?
A Ja. Er zijn voldoende volwassenen behandeld die succesvol van het bedplassen zijn afgekomen. Voorwaarde is dat er geen lichamelijke oorzaak mag zijn. Dan spreekt men ook immers van incontinentie in plaats van bedplassen. Op latere leeftijd is het een stuk moeilijker om van het in bed plassen af te komen. Eigenlijk kan het niet zonder deskundige hulp van bijvoorbeeld de Riagg. Bovendien moet er iemand zijn die er bij helpt, zoals bij kinderen een van de ouders. Een goede vriend, vriendin of echtgenoot kan behulpzaam zijn. De meest gebruikte methode bij volwassenen is de zogenaamde Droge Bed Training. Wij hebben de Droge Bed Training (inclusief de handleiding) in een boek beschreven. De titel van het boek is: "s Nachts droog. Handleiding voor ouders. Uitgever Swets en Zeitlinger. Jaartal 1992. ISBN nummer: 90 265 1193 0.

Q Komt bedplassen vaker voor na eten van voedsel uit de "nachtschaden familie"?
Onze zoon is nu elf jaar, en heeft last van bedplassen. Twee jaar geleden is hij begonnen met een wektraining met een plaswekker. Het resultaat was niet afdoende terwijl hij zeer gemotiveerd was.
Inmiddels zijn wij erachter dat hij reageert op nachtschades (aardappelen, tomaat, komkommer e.d).Op dagen dat hij deze voedingsmiddelen niet binnenkrijgt, blijft hij 's nachts moeiteloos droog. Inmiddels is hij zich bewust van het verband, maar ook toen wij wel een verband zagen en hij nog niet, bleek er een een op een relatie bestaan. Dit zeg ik om een psychologisch effect van het vermoedde verband te ontkrachten.
Ik vraag mij af of er over verschijnsel meer kennis bestaat en of wellicht de naam "nachtschade" hiermee in verband gebracht kan worden.
Het niet eten van deze voedselcategorie brengt een vrij rigoureus dieet mee (denk aan stampotten, pasta's, pizza's rauwkosten, paprika gerechten e.d.), wij zijn daarom ook geinteresseerd in ervaringen naar de mogelijkheid "er over heen te groeien".

 Bron: http://www.fss.uu.nl/ped/enuresis/fqa.htm